logo_org 

Generelle Betingelser

Bestilling af rejse

Bestilling af rejse kan foretages via email: Ingi@vilholdt.dk eller telefonisk på tlf: 6171 5206. Personen der bestiller skal være juridisk myndig. Aftalen er bindende, når du har indbetalt aftalte depositum.

Oplysninger om rejsende

Det er rejsebestillerens ansvar at oplyse korrekt navneinformation på den/de rejsende (fuld navn på alle rejsende, svarende til navnet i passet). Har man en billet og et pas, hvor navnet ikke stemmer overens ved afrejse, risikerer man at blive nægtet boarding.

Betaling

Ved bestillingen betales et depositum på hele flyprisen + 20 % af rejsens pris, medmindre andet er angivet. De resterende 80 % kan betales i aftalte rater, dog senest 60 dage før afrejse. Ved booking med mindre end 60 dage til afrejse, betales rejsens samlede pris ved bestilling.

Prisændringer

Vilholdt rejser forbeholder sig ret til prisændringer som følge af valutaændringer, stigende olie og transportpriser, forhøjede skatter, afgifter og tjenesteydelser samt forhold, som vi er uden indflydelse på. Prisændringer meddeles skriftligt og kan foretages i såvel op som nedadgående retning, såfremt grundlaget for beregningen af rejsens pris er ændret. Ændring i den aftalte pris kan ikke overstige 10% af rejsens pris. Forhøjelse / nedsættelse kan ikke ske de sidste 20 dage før rejsen påbegyndes.

Afbestilling

Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår:

Ved afbestilling (pr. mail eller telefon) senest 60 dage før den aftalte rejsedag, tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb (ikke flybilletter hvis disse ikke kan afbestilles). For afbestilte kør-selv ferier og hotel med billeje, tilbageholdes et ekspeditionsgebyr på kr. 600,-. Ved grupper over 9 personer og bestilling af flybilletter (gruppebilletter) hæfter I for 10% af prisen, da vi hæfter for dette overfor flyselskabet. Ved afbestilling (pr. mail eller telefon) senere end 60 dage før og senest 21 dage før (3 uger) den aftalte rejsedag, har Vilholdt rejser ret til at beregne sig 25% af rejsens pris. Ved afbestilling (pr. mail eller telefon) senere end 21 dage før og senest 7 dage før den aftalte rejsedag, har Vilholdt rejser ret til at beregne sig 50% af rejsens pris. Ved afbestilling (pr. mail eller telefon) senere end 7 dag før den aftalte rejsedag, ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling.Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.

Rejseforsikring

Vilholdt rejser anbefaler, at man tegner både en afbestillingsforsikring og en rejseforsikring. De ændrede regler for Den Offentlige Sygesikring gør det påkrævet, især med hensyn til hjemtransport og ved sygdomstilfælde. Vilholdt rejser tilbyder tilkøb af Europæiske Rejseforsikring ifm. bestilling af rejsen. Det er kundens eget ansvar at sørge for en rejseforsikring med passende dækning, så vær selv opmærksom på, hvordan du / I er forsikret.

Europæiske ERV Uforudsete hændelser/force majeure:

I tilfælde af strejke

Vilholdt rejser optræder som agent for luftfartselskaberne, og det er alene luftfartsselskaberne der har ansvar for transportens korrekte udførelse. I tilfælde af flystrejke eller anden strejke, der påvirker luftfarten, kan vi eller luftfartselskabet være behjælpelig med ændring af reservation. Dette kan dog først lade sig gøre i det øjeblik en strejke er en realitet, og udelukkende ifølge luftfartselskabets anvisninger. Er en strejke varslet – og altså endnu ikke trådt i kraft – er det på den rejsendes egen regning, såfremt man ønsker at ændre eller annullere en reservation.

Forsinkelser m.v.

Vilholdt rejser kan ikke holdes ansvarlig for udefrakommende hændelser, eller hændelser påført af tredje part. F.eks. forsinkelse p.g.a. vejrforhold og bagage der ikke når frem. Ved sådanne hændelser skal den rejsende henvende sig til pågældende luftfartselskab, som er ansvarlig for transporten. Personlig rejseforsikring indgår ikke i turens pris. Vi opfordrer til at tegne en relevant rejseforsikring inden afrejsen til Island.

Sygdom, uheld og anden hindring på rejsen

Hvis en rejsedeltager bliver syg eller kommer til skade på en rejse, er han/hun forpligtet til at afholde alle udgifter, der er en følge af sygdommen, herunder læge, medicin, hospitalsregninger, befordring, hjemrejse m.v. Man kan ikke forlange, at rejsens program ændres. Rejsedeltageren bedes medbringe Det Blå Sygesikringskort og være bekendt med dækningsomfanget ved rejse i udlandet.

Vilholdt Rejser - din Islandsspecialist

Island er vild, Island er smuk, Island er vildt smuk!